قدرت

مفهوم قدرت

قدرت چیزی است که همه میخواهند داشته باشند اما نمیدانند دقیقا چیست؟

آیا شما واقعا میدانید قدرت چیست؟

رابرت گرین نامی پرآوازه در ادبیات و تحقیقات انجام شده در مورد قدرت است. او مدت 20 سال را صرف تحقیق و پژوهش در مورد کلمه قدرت کرد. او نویسنده کتاب های معروف و پرفروشِ “48 قانون قدرت” ، “هنر افسونگری” ، “33 استراتژی جنگی” ، “پنجاهمین قانون” و “تسلط” است . بعضی از این کتاب ها به فارسی هم ترجمه و جزو کتاب های پرفروش در حوزه موفقیت و رهبر هستند.

او در مورد زندگی افراد مشهور تحقیق کرده تا به سرنخ هایی از قدرت این افراد دست پیدا کند.اینکه چطور توانستند سرنوشت خودشان و دیگران را به دست بگیرند و تاریخ ساز باشند.

البته شاید شما دوست نداشته باشید، قدرتی مانند هیتلر یا کلئوپاترا داشته باشید،اما مطمئنن برای پیشرفت در کارتان، در زندگی تان و یا رهبری جمع دوستانه تان شاید لازم باشد از فلسفه قدرت آنها استفاده کنید.

اما زمانی که از قدرت صحبت میکنیم، منظورمان دقیقا چیست؟

رابرت گرین در مقدمه کتابهایش قدرت را تعریف کرده است. او معتقد است مردم تا زمانی که ندانند دقیقا قدرت چیست، نمیتوانند آنرا بدست آورند. بنابراین به عقیده او قـــدرت به شرح زیر است :

قدرت، سنجش میزان کنترل شما بر روی شرایط زندگی و اعمال و رفتار افراد اطرافتان است.

داشتن قدرت، دقیقا مهارتی است که حاصل درک عمیق طبیعت انسان، انگیزه مردم و دستکاری های لازم در جهت پیشرفت و یا محافظت از موضع خود است.

و البته شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید به عقیده رابرت گرین، بیشترین قدرت را چه زمانی خواهیم داشت؟

چطور با بیشترین حد ممکن میتوانیم اعمال قدرت کنیم؟

در کتاب پنجاهمین  قانون قدرت، رابرت گرین می نویسد :

قدرت، زمانی حداکثر میشود که غیرمستقیم اعمال شود.هرگز نباید دیگران را به صورت مستقیم مجبور به انجام کاری کنید، در عوض برای اعمال حداکثر قدرت، باید کاری کنید آنها به صورت داوطلبانه در راستای خواسته های شما فعالیت کنند.

رابرت گرین در کتاب هایش گوشزد میکند، قدرتمندترین افراد آنهایی هستند که با حفظ ارزش ها و اصول اخلاقی از قدرت شان استفاده میکنند.