Reply to customers

نکاتی جهت پاسخگویی بهتر به مشتریان

چند نکته برای پاسخ گویی بهتر به مشتریان : پاسخ گویی  سریع به پیامها : باسخ گویی سریع به پیام های مشتری باعث جذب  مشتریان بیشتر می شود. پاسخگو بودن به مشتری ، تجربه مثبتی را ایجاد کرده و به شما کمک می کند تا اعتبار بالایی نزد آنها پیدا کنید. اطمینان حاصل کنید که […]