جایگاه سازمانی

پنج نشانه برای تعیین جایگاه شما در سازمان

پنج نشانه برای تعیین جایگاه شما در سازمان

 

سوزان  ولش پیشنهاد می کند برای تعیین جایگاه خود در شرکت  پنج سؤال زیر را مطرح کنید.  این سوالات نقاط ضعف شما را هم  شناسایی میکنند:

1. آیا اطلاعات شما در مورد آنچه در سازمان میگذرد بیش از دیگران است؟

یک نشانه عالی از جایگاه شما دریافت ایمیل هایی حاوی جزئیات برنامه های سازمان از افراد رده بالا است. داشتن اطلاعات بیشتر در مورد کارهای شرکت نسبت به همکاران ،  احترام و اعتماد مدیران سازمان را نشان میدهد.

2. آیا رئیستان در مورد کارتان به شما بازخوردی می دهد؟

شنیدن تعریف و تمجید از دیگران نشانه ای واضح از ارزشمند بودن شما برای همکاران و مدیرانتان است،.اما بازخورد منفی هم همیشه بد نیست. “بازخورد منفی در واقع نشانه ای است که رئیس شما نگران توسعه عملکرد شماست.” در واقع، فقدان بازخورد  ممکن است مشکلی بزرگتر از بازخورد منفی باشد.

زمانی نگران باشید که هیچ بازخوردی وجود نداشته باشد این بدان معنی است که شما برای رئیستان ارزش آنرا ندارید که برایتان وقتی را صرف کند.

3. آیا رئیستان شما را به چالش می کشد؟

اگر مدیرتان در جلسه ای با شما مخالفت کرد جای نگرانی نیست. این کار نشانه آنست که رئیستان به شما بعنوان همکاری  مینگرد که نمیتوان نظراتش را نادیده گرفت.

4. آیا همیشه مشغول هستید؟

راه دیگر برای بررسی ستاره اقبالتان در سازمان آن است که احساس کنید کارتان بیش از چیزی است که میتوانید انجام دهید. این می تواند نشانه ای باشد که رئیستان در تلاش است تا شما را برای جایگاه بالاتری آماده کند. کار بیشتر از ظرفیت میتواند نشانه آن باشد که رئیستان شما را کارمند توانایی میداند و بدین سبب شما را برای موقعیت پست بالاتری در نظر گرفته است.از این چالش استقبال کنید.

5. آیا شما بعنوان نماینده به جلسات یا رویدادهای شرکت اعزام میشوید؟

درخواست از شما برای جلسه با  مصرف کنندگان، مشتریان یا نامزد های شغلی نشانه های خوبی هستند.  شرکت ها کسی را بجز قهرمانانشان جایی نمیفرستند!

مطالعه دقیق رفتار رئیستان فقط برای اطلاع از نقاط قوتتان نیست. بلکه یک راه عالی برای شناخت بیشتر از حوزه هایی است که  ممکن است به بهبود نیاز داشته باشند . قبل از اینکه مشکل ساز شوند.

اگر این نشانه ها کاملا در مورد شما صدق دارند ، شاید شما آن ستاره ای باشید که فکر می کنید  هستید، که عالی است، در غیر اینصورت ، ممکن است زمان مناسبی برای بررسی واقعیت باشد.”