چگونه خبرهای بد را به رئیسمان بگوئیم؟

چگونه خبرهای بد را به رئیسمان بگوئیم؟

بسیاری از  اوقات در محل کار  اشتباهاتی پیش می آید یا خودمانی بگوییم، گندکاری میشود! یک پروژه از دست می رود.  یک مشتری مهم تصمیم می گیرد بسراغ فروشنده دیگری برود. یک محصول جدید بدان شکلی که انتظار داشتیم در بازار مورد استقبال قرار نمیگیرد.

کسب و کار پر از بحران و شکست  بزرگ و کوچک است، .  زمانی که اتفاق می افتند علیرغم ندای غریزه که نهیب میزند:” صداش را در نیار!”  باید به رئیس خود بگویید .این کار هیچوقت چیز جالبی نیست، ولی زندگی همین است. ولی برای دادن خبرهای بد به رئیس هم یک نکته کلیدی وجود دارد که باید همیشه در ذهن داشته باشید:

روش ارائه خبرهای ناگوار به مدیران
هرگز و تحت هیچ شرایطی، تنها کمپرسی “اخبار بد” را در دفتر رئیس خود خالی نکنید . اشتباه مهلک این است که تنها خبر بد را بگوئید و اضافه کنید ” مطمئنم که می توانید درستش کنید.”

نه، زمانی که شما با یک خبر بد از یک وضعیت نگران کننده به دفتر رئیس خود میروید، همیشه راه حل مشکل را هم ارائه کنید . یا حداقل مسیری را که به یافتن راه حل منتهی میشود نشان دهید . انکار وجود مشکل یا تاخیر در اطلاع رسانی تنها وضعیت را خرابتر میکند.

حقیقت این است که روسا به شنیدن اخبار بد عادت دارند. این مسئولیت آنهاست. این کارشان است ، و آنها نیز این را میدانند. ولی مسئولیت شما نیز آنست که راه حلها یا سرنخهایی برای یافتن راه حل را ارائه دهید،. این کار حتی در بدترین شرایط نیز ستاره اقبال شما را روشنتر میکند.

مثلا اگر جایی آتش گرفته است، فقط خبر آتش سوزی را ندهید. علل احتمالی وقوع آن و روشهای اجتناب از وقوع آن را نیز بیان کنید. این روش کار یک حرفه ای است…

برگرفته از موسسه آموزش مدیریت جک ولش.