چند نکته برای پاسخ گویی بهتر به مشتریان :

پاسخ گویی  سریع به پیامها :

باسخ گویی سریع به پیام های مشتری باعث جذب  مشتریان بیشتر می شود. پاسخگو بودن به مشتری ، تجربه مثبتی را ایجاد کرده و به شما کمک می کند تا اعتبار بالایی نزد آنها پیدا کنید. اطمینان حاصل کنید که به روزرسانی های دقیق و جامعی را در کل مراحل به مشتریان خود ارائه می دهید. پاسخگویی به موقع شانس  شما را برای دریافت سفارشات آتی افزایش می دهد.

از ویژگی پاسخ سریع استفاده کنید:

از الگوهای از پیش نوشته شده یا از روباتهای پاسخگویی برای پاسخگویی اولیه  به پیام های خود در هر زمان و هر مکان استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند سریعتر پاسخ دهید ، حتی وقتی مشغول هستید.

مشتریان را در طول مراحل به روز نگه دارید:

به محض دریافت سفارش مشتری ، به مشتریان اطلاع دهید که شما در کنار آنها هستید و هر آنچه برای شروع کار نیاز دارید در اختیارتان است. سوالات یا دغدغه هایی را که ممکن است داشته باشند پیگیری کنید تا  اعتماد به نفس لازم را پیدا کنند.

روند کار خود را ساختار دهید و شفافیت ایجاد کنید :

از قبل به مشتریان بگویید که چه زمانی باید  انتظار دریافت پیش نویس ، تحویل یا هرگونه بازخورد را داشته باشند.

ارائه کار با کیفیت:

اطمینان حاصل کنید که نیازهای مشتریان شما برآورده شد و  از کیفیت بالایی برخوردار است. پیگیری کنید تا اطمینان حاصل شود که مشتریانتان از کارهایی که انجام داده اید راضی هستند.

تحویل بموقع :

تحویل محصول را بموقع انجام داده  و بهترین تجربه ممکن را به مشتریان خود ارائه دهید. این امر برای پیشرفت و موفقیت شما به عنوان یک فروشنده بسیار مهم است. اگر برای تحویل کار خود به زمان بیشتری نیاز دارید،  پیش قدم باشید و زودتر از موعد به مشتری خود اطلاع دهید

فقط انتظارات مشتری خود را برآورده نکنید … از آنها فراتر بروید!